محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی نو کاترپیلار

BEARING

شماره فنی : 1409597 برند : CAT

PIN-PISTON

شماره فنی : 1388506 برند : CAT

SEAT-V SPRING

شماره فنی : 1376715 برند : CAT

FUEL TRANSFER PUMP

شماره فنی : 1375541 برند : CAT

impeller

شماره فنی : 1371970 برند : CAT

impeller

شماره فنی : 1371930 برند : CAT

Fuel Filter Base

شماره فنی : 1365017 برند : CAT

Tube As jet

شماره فنی : 1355970 برند : CAT

Switch

شماره فنی : 1346547 برند : CAT

RING-PISTON

شماره فنی : 1343761 برند : CAT

BRIDGE AS

شماره فنی : 1294181 برند : CAT

SHAFT

شماره فنی : 1291170 برند : CAT

INJECTOR GP

شماره فنی : 1278216 برند : CAT

cover As-oil

شماره فنی : 1276356 برند : CAT

BEARING-SLEEVE

شماره فنی : 1275400 برند : CAT

regulator

شماره فنی : 1265869 برند : CAT