محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی نو کاترپیلار

SEAL-VALVE

شماره فنی : 1632478 برند : buuldog

Adaptor

شماره فنی : 1006920 برند : CAT

Adapter

شماره فنی : 1012749 برند : CAT

اسبک - لیفتر سوزن

شماره فنی : 1032051 برند : CAT

اسبک - لیفتر سوپاپ

شماره فنی : 1085896 برند : CAT

ring 3176

شماره فنی : 1095319 برند : CAT

Valv Gp

شماره فنی : 1112645 برند : CAT

Coupling

شماره فنی : 1245043 برند : CAT

BEARING-SLEEVE

شماره فنی : 1259750 برند : CAT

BEARING

شماره فنی : 1259751 برند : CAT

SOCKET

شماره فنی : 1261768 برند : CAT

regulator

شماره فنی : 1265869 برند : CAT

BEARING-SLEEVE

شماره فنی : 1275400 برند : CAT

cover As-oil

شماره فنی : 1276356 برند : CAT

INJECTOR GP

شماره فنی : 1278216 برند : CAT

SHAFT

شماره فنی : 1291170 برند : CAT