محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی نو کاترپیلار

PLATE-THRUST

شماره فنی : 2531752 برند : CAT

RETAINER-PIN

شماره فنی : 2502940 برند : CAT

INJ GP FUE

شماره فنی : 2501306 برند : CAT

SPRING-VALVE

شماره فنی :2479908 برند : CAT

REGULATOR

شماره فنی : 2477133 برند : CAT

IMPELLER-PUMP

شماره فنی : 2463129 برند : CAT

Spring

شماره فنی : 2423864 برند : CAT

Skert piston

شماره فنی : 2382710 برند : CAT

VALVE GP

شماره فنی : 2380296 برند : CAT

SWITCH

شماره فنی : 2364615 برند : CAT

SWITCH

شماره فنی : 2364612 برند : CAT

COVER

شماره فنی : 2285810 برند : CAT

SLEEVE

شماره فنی : 2274239 برند : CAT

SEAT

شماره فنی : 2265561 برند : CAT

SEAT

شماره فنی : 2243983 برند : CAT

VALVE-PUMP

شماره فنی : 2243405 برند : CAT