محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی نو کاترپیلار

RING-PISTON

شماره فنی : 1343761 برند : CAT

TEMPERATURE SENSOR

شماره فنی : 1022240 برند : CAT

RING-PISTON

شماره فنی : 1445695 برند : CAT

Skert piston

شماره فنی : 2382710 برند : CAT

Valve Lifter

شماره فنی : 2713962 برند : CAT

RING-PISTON

شماره فنی : 1T0069 برند : CAT

Piston

شماره فنی : 1w1669 برند : CAT

رینگ پیستون A

شماره فنی : 8N2507 برند : CAT

CROWN ASSEMBLY PISTON

شماره فنی : 1337098 برند : CAT

سوپاپ هوا

سوپاپ هوا شماره فنی 490-7198