محصولات یدکی کاترپیلار
اورینگ موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 O-RING CYLINDER LINER شماره فنی : 1427072 برند : CAT
3 SEAL-O-RING شماره فنی : 3j1907 برند : CAT
5 SEAL-O-RING شماره فنی : 1662904 برند : CAT
7 SEAL-O-RING شماره فنی : 2147566 برند : CAT
9 SEAL-O-RING شماره فنی : 2147568 برند : CAT
11 SEAL-O-RING شماره فنی : 336033 برند : CAT
13 SEAL-O-RING شماره فنی : 617540 برند : CAT
15 SEAL-O-RING شماره فنی : 1090077 برند : CAT
17 SEAL-O-RING شماره فنی : 1178801 برند : CAT
19 SEAL-O-RING شماره فنی : 1223772 برند : CAT
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 SEAL-O-RING شماره فنی : 1522938 برند : CAT
4 SEAL-O-RING شماره فنی : 1185068 برند : CAT
6 SEAL-O-RING شماره فنی : 1092332 برند : CAT
8 SEAL-O-RING شماره فنی : 1075769 برند : CAT
10 SEAL-O-RING شماره فنی : 617539 برند : CAT
12 SEAL-O-RING شماره فنی : 2M9780 برند : CAT
14 SEAL-O-RING شماره فنی : 6V6609 برند : CAT
16 SEAL-O-RING شماره فنی : 3K0360 برند : CAT
18 SEAL-O-RING شماره فنی : 5e8771 برند : CAT
20 SEAL-O-RING شماره فنی : 619458 برند : CAT