محصولات یدکی کاترپیلار
واشر موتور های کاترپیلار
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
1 کیت توربو شارژر شماره فنی : 280426
3 کیت واشر قفل شو شماره فنی : 1279811 برند : FP
5 Gasket kit fuel sistem شماره فنی : 1322008 برند : CAT
7 Gasket kit Reier شماره فنی : 1383069 برند : CAT
9 Gasket kit inj شماره فنی : 1435118 برند : CAT
11 Gasket kit oil cooler شماره فنی : 1635636 برند : CAT
13 GASKET KIT شماره فنی : 1966934 برند : BOULDAG
15 GASKET KIT شماره فنی : 2011528 برند : CAT
17 KIT GASKET شماره فنی : 2037767 برند : REDAT ایتالیایی
19 Gasket kit turbo شماره فنی : 2172083 برند : CAT
21 kit turbo شماره فنی : 2196610 برند : CAT
23 KIT-SEAL شماره فنی : 2281780 برند : CAT
25 KIT-GASKET INJECTOR شماره فنی : 2481394 برند : CAT
27 KIT-GASKET شماره فنی : 2672839 برند : CAT
29 KIT-GASKET شماره فنی : 2853200 برند : CAT
31 Gasket kit Water pump شماره فنی : 2902237 برند : CAT
33 کیت گسکت شماره فنی : 2997436 برند : CAT
35 Gasket kit turbo شماره فنی : 3125932 برند : CAT
37 Gasket kit oil pump شماره فنی : 3156671 برند : CAT
39 کیت شماره فنی : 3167723 برند : CAT
41 GASKET KIT feul شماره فنی : 3190845 برند : CAT
43 Gasket kit turbo شماره فنی : 3251636 برند : CAT
45 GASKET KIT شماره فنی : 3252596 برند : CAT
47 KIT-GASKET شماره فنی : 3316560 برند : CAT
49 Gasket kit turbo شماره فنی : 3383577 برند : CAT
51 KIT-GASKET شماره فنی : 3467526 برند : CAT
53 Gasket kit turbo شماره فنی : 3467530 برند : CTP
55 Gasket kit fuel sistem شماره فنی : 3467532 برند : CAT
57 KIT GASKET شماره فنی : 3496913 برند : متفرقه
59 Gasket kit turbo شماره فنی : 3634540 برند : CAT
61 KIT W شماره فنی : 4289317 برند : CAT
63 KIT-GASKET شماره فنی : 4498559 برند : CAT
65 KIT-BEARING شماره فنی : 1N3593 برند : CAT
67 SEAL GP REAR شماره فنی : 2W1734 برند : WORLD
69 Gasket kit turbo شماره فنی : 5P9458 برند : CAT
71 GASKET KIT شماره فنی : 6v1185 برند : CAT
73 Gasket kit water pump شماره فنی : 6V2543 برند : CAT
75 KIT GASKET شماره فنی : 6V4745 برند : CAT
77 Gasket kit water pump شماره فنی : 6V5928 برند : CAT
79 GASKET KT شماره فنی : 6V9897 برند : 4 CAT
81 SealGp شماره فنی : 7w6130 برند : CAT
83 kit gasket شماره فنی : 7x2523 برند : FP
85 kit gasket شماره فنی : 7x2525 برند : FP
87 GASKET KIT شماره فنی : 8c4459 برند : FP
89 GASKET KIT central شماره فنی : 8T6488 برند : FP
91 {NO NAME} شماره فنی : 2337654
ردیف نام قطعه شماره فنی و برند
2 Gasket kit fuel sistem شماره فنی : 8T9081 برند : FP
4 KIT GASKET TURBO شماره فنی : 8C5059 برند : CAT
6 Rear GASKET KIT شماره فنی : 8C4458 برند : FP
8 GASKET KIT oil cooler شماره فنی : 7X2524 برند : WORLD
10 kit gasket شماره فنی : 7x2521 برند : FP
12 kit o ring شماره فنی : 7T4515 برند : CAT
14 kit turbo شماره فنی : 6V6420 برند : CAT
16 Gasket kit شماره فنی : 6V4789 برند : CAT
18 کیت شماره فنی : 6V2977
20 کیت شماره فنی : 6V1677
22 KIT-GASKET شماره فنی : 5p9635 برند : CAT
24 کیت شماره فنی : 3E7471
26 کیت شماره فنی : 1W3900 برند : FP
28 KIT-GASKET شماره فنی : 4551180 برند : CAT
30 OIL COOLER / LINES شماره فنی : 4456120 برند : CAT
32 KIT GASKET شماره فنی : 4158664 برند : CAT
34 کیت باند دور بوش شماره فنی : 3535995 برند : FP
36 Gasket kit oil cooler شماره فنی : 3495804 برند : CAT
38 Gasket kit water pump شماره فنی : 3467531 برند : CTP
40 کیت گسکت شماره فنی : 3467527 برند : CAT
42 کیت گسکت شماره فنی : 3467524 برند : CAT
44 kit fuel شماره فنی : 3383570 برند : CAT
46 Gasket kit fuel sistem شماره فنی : 3307432 برند : CAT
48 Gasket kit water pump شماره فنی : 3251691 برند : CAT
50 Gasket kit turbo شماره فنی : 3190848 برند : CAT
52 Gasket kit turbo شماره فنی : 3189648 برند : CAT
54 KIT-GASKET شماره فنی : 3164396 برند : CAT
56 kit turbo شماره فنی : 3134914 برند : CAT
58 GASKET KIT شماره فنی : 3052664 برند : CTP
60 کیت اورینگ یونیت انژکتور شماره فنی : 2974841 برند : FP
62 کیت یونیت انژکتور شماره فنی : 2974811 برند : CAT
64 Gasket kit fuel sistem شماره فنی : 2855894 برند : CAT
66 Gasket kit fuel inj شماره فنی : 2835755 برند : CAT
68 KIT-GASKET شماره فنی : 2572754 برند : CAT
70 Gasket kit inj شماره فنی : 2421539 برند : CAT
72 Gasket kit turbo شماره فنی : 2197630 برند : CAT
74 Gasket kit oil pump شماره فنی : 2190280 برند : CAT
76 KIT WATER PUMP شماره فنی : 2084836 برند : CAT
78 Seal kit شماره فنی : 2031558 برند : CAT
80 KIT-GASKET شماره فنی : 2001886 برند : CAT
82 کیت افترکولر اندلاین شماره فنی : 1756617
84 KIT-SINGLE LINER شماره فنی : 1609874 برند : CAT
86 Gasket kit oil cooler شماره فنی : 1409902 برند : CAT
88 GASKET KIT شماره فنی : 1358812 برند : CAT
90 washer special شماره فنی : 1295427
92 Gasket kit inj شماره فنی : 1144790 برند : CAT
94 GASKET KIT شماره فنی : 8T4869 برند : FP