محصولات یدکی کاترپیلار

قطعات یدکی استوک کاترپیلار

چهار شاخه گردان SPIDER 996G2

چهار شاخه گردان SPIDER 996G2 شماره فنی : 1258810 کاترپیلار

خار لیفت SPRING-GUIDE

خار لیفت SPRING-GUIDE شماره فنی : 3045260 کاترپیلار

سیل جک SEAL A

سیل جک SEAL A شماره فنی : 8T0763

واسطه دنده اویل پمپ 3126 SHAFT-OIL PUMP

واسطه دنده اویل پمپ 3126 SHAFT-OIL PUMP شماره فنی : 7W9737

بست لوله گازوئیل

بست لوله گازوئیل شماره فنی : 7c9198

PUSHROD-VALVE

میل تایپیت 35 - یکی درF3 ویترین

PLATE A

تسمه سفت کن C_9 - متصل به 1154237(1006299-7W3850)PULLEY

PUSH ROD-VALVE

میل تایپیت 3418888 - 966G II-C10-C12-3176

ROD ASSEMBLY CONNECTING

شاطون c10,c12 - 1556629 - 1043565

SPACER

بوش پیچ استداگزوز 34